Fy enw yw Dafydd Wyn Morgan ac rwyf wedi bod yn arwain teithiau o amgylch Tregaron, Ceredigion ac ardaloedd o Gymru ers 1998.Rwyf wedi cerdded yn yr Alps, Mynyddoedd yr Atlas, Himalaya a Tanzania.Rwy'n mwynhau cerdded ac arwain cerddwyr ac yn cydweithio gyda phartneriaid yng Ngheredigion i gynnig gwasanaeth tywys er mwyn rhannu gyda chi yr ardal hyfryd yma.Mae gen i dystysgrif Cymorth Cyntaf Awyr Agored ac rwyf wedi cwblhau hyfforddiant Arweinydd Mynydd.Rwy'n aelod o'r BMC a MLTA ac yn cefnogi'r Ramblers, Menter Mynyddoedd Y Cambria a Chymdeithas Eryri. 

My name is Dafydd Wyn Morgan and I have been guiding walks since 1998 in Tregaron, around Ceredigion and in various areas of Wales. I have walked in the Alps, the Atlas Mountains, the Himalayas and Tanzania. I love walking and meeting people and I am cooperating with partners in Ceredigion to offer you an opportunity to share with me this wonderful countryside of ours. I have a valid Outdoor First Aid Certificate and have completed a Mountain Leader Training Course.I am a member of the BMC and MLTA.I support the Ramblers and The Cambrian Mountains Initiative as well as The Snowdonia Society.   

© Dafydd Wyn Morgan 2014

Mr Site Takeaway Website. Build a professional website in minutes.